UMK | Manual Pengguna
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
BUTIR-BUTIR REKOD PELAJAR (UMKP1)

NO KAD PENGENALAN / MYKAD :  

     Contoh : 880809065356

Sila masukkan NO. KAD PENGENALAN / MYKAD untuk masuk

 
 

Sebarang maklumat lanjut mengenai Universiti Malaysia Kelantan
boleh melayari Laman Web: www.umk.edu.my atau mengemukakannya di alamat seperti berikut:

Bahagian Pentadbiran Akademik,
Pejabat Timbalan Naib Cancelor (Akademik dan Antarabangsa),
Universiti Malaysia Kelantan,
Kampus Bachok, Beg Berkunci No.01,
16300 Bachok,
Kelantan.

09-7797003/7010/7023/7026/7027
akademik@umk.edu.my