Sebarang maklumat lanjut mengenai Universiti Malaysia Kelantan
boleh melayari Laman Web: www.umk.edu.my atau hubungi di nombor seperti berikut:

Bahagian Pentadbiran Akademik Bendahari Hal Ehwal Pelajar
Bachok dan Kota :
09-779 7615
09-779 7616
09-779 7607
09-779 7605
Jeli:
09-947 7000
09-947 7261
Bachok :
09-779 7656
Kota :
09-771 7194
Jeli:
09-947 7289
Seksyen Pengurusan Asrama :
09-753 0168
Kota :
09-771 7043
Jeli:
09-947 7399/2271
Seksyen Tatatertib dan Kebajikan Pelajar :
09-779 7408