Sebarang maklumat lanjut mengenai Universiti Malaysia Kelantan
boleh melayari Laman Web: www.umk.edu.my atau hubungi di nombor seperti berikut:

Bahagian Pentadbiran Akademik Bendahari Hal Ehwal Pelajar Peringatan
Bachok dan Kota :
09-779 7615
09-779 7612
09-779 7607
Jeli:
09-947 7266
09-947 7268
Bachok :
09-779 7656
Kota :
09-771 7194
Jeli:
09-947 7289
Seksyen Pengurusan Asrama :
09-753 0168
Kota :
09-771 7043
Jeli:
09-947 7399/2271
Seksyen Tatatertib dan Kebajikan Pelajar :
09-779 7408
Peringatan
Ibu bapa/Penjaga dan pelajar dari kategori berikut diminta menangguhkan pendaftaran iaitu:
a. Sekiranya anda bergejala;
b. Sekiranya disahkan positif COVID-19;
c. Sekiranya dikategorikan sebagai patient under investigation (PUI) oleh mana-mana
pegawai perubatan;
d. Sekiranya dikategorikan sebagai person under surveillance (PUS);dan
e. Berada dikawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan(PKPD);
Sehingga anda disahkan telah menjalani arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkenaan.