Sebarang maklumat lanjut mengenai Universiti Malaysia Kelantan
boleh melayari Laman Web: www.umk.edu.my atau mengemukakannya di alamat seperti berikut:
Bahagian Pentadbiran Akademik,
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa),
Universiti Malaysia Kelantan,
Kampus Bachok, Beg Berkunci No.01,
16300 Bachok,
Kelantan.

09-7797003/7010/7023/7026/7027/7028
akademik@umk.edu.my