UMK
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
SEMAKAN PANGGILAN TEMU DUGA PROGRAM PENGAJIAN PERINGKAT PRASISWAZAH UMK SESI 2020/2021 (ASASI SAINS UMK-MARA)

NO KAD PENGENALAN / MYKAD :  

     Contoh : 870326035369

Sila masukkan NO. KAD PENGENALAN / MYKAD untuk masuk

 
 

Log Masuk Admin


Sebarang maklumat lanjut mengenai Universiti Malaysia Kelantan
boleh melayari Laman Web: www.umk.edu.my atau mengemukakannya di alamat seperti berikut:

Bahagian Pentadbiran Akademik,
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa),
Universiti Malaysia Kelantan,
16300 Bachok,
Kelantan.

09-779 7607 / 7612 / 7615
akademik@umk.edu.my